Collars antiparasitaris per a gos, el protegeixen de paràsits externs com puces, paparres o el mosquit de la leishmania

tienda_botiga_pinso_pienso_perro_gos_gato_gat