Serveis veterinaris

Visites

En el nostre centre oferim medicina interna general i hospitalització de dia, el nostre personal té una gran experiència en el tracte amb els animals.

També comptem amb la visita d’especialistes en els diferents àmbits de la veterinària: Oftalmologia, Traumatologia, Dermatologia, Ecografia i Cardiologia.

Vacunacions

En el nostre centre considerem que la vacunació és un bon mètode de prevenció davant de certes malalties, que poden arribar a ser molt greus per l’animal. 

Per això, realitzem les pautes de vacunació, tant per cadells com per a adults, més adequades a cada cas.

Identificació

La identificació dels animals de companyia és obligatòria per llei. Es pot realitzar a qualsevol edat de l’animal i es basa en la implantació d’un microxip i el seu registre en l’arxiu corresponent (AIAC i/o ANICOM).

Realitzem certificats i informes de salut en el cas que sigui convenient: Assegurances, viatges a l’estranger, estades en residències, etc.

Cirurgies

El nostre quiròfan compta amb equip d’anestèsia inhalatòria i monitorització que ens permet realitzar des de neteges de boca i cirurgies generals. 

Fins a intervencions quirúrgiques d’especialitats veterinàries, com traumatologia o cirurgia ocular.

Medicina Preventiva

La prevenció és un dels pilars per la salut dels nostres animals, és per això que donem importància a fer un bon pla vacunal i antiparasitari per evitar malalties, que poden arribar a ser molt greus.

Posem a disposició del propietari tota la la informació sobre la profilaxis, així com realitzar campanyes per potenciar aquesta prevenció.

Analítiques

Disposem de laboratori, equipat amb aparells d’analítica que ens permet tenir informació sobre l’estat de salut de l’animal amb més rapidesa.

Aquest aspecte ens facilita poder arribar a un diagnòstic de manera més eficaç.

Nutrició i Dietes

L’alimentació és bàsica pel benestar i desenvolupament dels nostres gossos i gats, i cada etapa de la seva vida té unes necessitats específiques. Us assessorem per una correcte dieta per cada cas.

La nutrició també juga un paper important pel tractament i recuperació de moltes patologies, sent necessària una bona orientació.