Com interpretar l’etiqueta d’un pinso per a gos o gat?

Per a gats i gossos, l’alimentació és una de les claus importants per la seva salut, una bona alimentació des de cadell, evitarà problemes futurs. Al mercat hi ha una gran varietat de pinsos, a l’hora d’escollir hem de tenir en compte alguns factors que ens indicaran si és un aliment de qualitat o no….